MUSICAL CENTER OPZET
Musical Center is opgericht door Arnold van Maanen, om samen met andere vakdocenten te voorzien in een groeiende behoefte, zowel vanuit de professionele als vanuit de amateurwereld, aan gedegen ge´ntegreerd musicalonderwijs.

Waarin Musical Center zich op educatief gebied vooral onderscheidt, is dat je bij ons op elk lesniveau leert hoe je als musicalperformer de in de lessen verworven losse zang-, dans- en acteertechnieken onlosmakelijk met je eigen persoonlijkheid leert verbinden tot het geheel van musical en hiermee op de verlangde wijze met het publiek weet te communiceren.

Musical Center organiseert allerlei activiteiten om de musical bekend en populair te maken en om je kennen en kunnen op musicalgebied uit te breiden.Zie hiervoor cursussen en projecten

Ook als je alleen maar bijvoorbeeld een cursus zang of tapdans wilt doen, kun je bij ons terecht voor een goed lesaanbod. De jaarcursussen worden in Amsterdam gegeven, maar kunnen op uitnodiging van bijvoorbeeld een bestaande (theater)groep, school of bedrijf ook elders in het land door Musical Center worden opgezet. Zie verder Musical Center Algemeen


Home
Contact
MUSICAL CENTER VISIE

De voedende gedachte bij het ontwikkelen van alle activiteiten van Musical Center is dat werkelijk iedereen, ongeacht leeftijd, culturele, politieke of geloofsachtergrond, lichamelijke of geestelijke beperkingen, met professionele of amateur gerichte intentie, op een bij hem/haar passende wijze in contact kan worden gebracht met onze kunstuitingen.

Dit kan als publiek bij onze producties, of door de ons aangeboden uitvoerende kunsten zelf te beoefenen en daarin door ons zodanig professioneel te worden begeleid in vormen van musical en theaterkunsten, dat de eigen, specifieke kwaliteiten op zang-/stem-, dans-/motorisch-, acteer-/expressiegebied en andere vormen van uitvoerende kunsten maximaal kunnen worden ontwikkeld.

Het opbouwen van het eigen plezier in de beleving van die uitvoerende kunsten is hierbij van groot belang, naast het verkrijgen van een beter inzicht in de eigen kwaliteiten en hoe je die maximaal kunt benutten en uitbouwen.